Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 bola vo výške 49,02 %.

Zmesový komunálny odpad - 22,32 t.

Objemový odpad                   - 7,72 t.

Triedený odpad                    - 28,89 t.

__________________________________________

Spolu                                    - 58,93 t.

Výpočet úrovne vytredenia odpadov v roku 2021 = 28,89/58,93 x 100% = 49,02

ÚVKO = 49,02 %

Vyvesené: 4. 3. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť