Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie MDaV SR

08/2021

3 360,00 EUR tritisíctristošesťdesiat

Ministerstvo dopravy a výstavby

Obec Janov

20.07.2021

KÚPNA ZMLUVA č. 01/07/2021

10/2021

7 515,00 EUR sedemtisícpäťstopätnásť eur

Hurtík s.r.o.

Obec Janov

20.07.2021

Zmluva č. 1071/2021/OPR

09/2021

3 700,00 EUR Tritisícsedemsto eur

PSK

Obec Janov

21.05.2021

Dohoda § 10 o pomoci v hmotnej núdzi

07/2021

0,00 EUR nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

19.05.2021

Dodatok k zmluve

06/2021

0,00 EUR nula eur

Fura s.r.o.

Obec Janov

29.03.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

05/2021

120,00 EUR jedenstodvadsať eur

Aleš Formánek - ALFA

Obec Janov

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

04/2021

0,00 EUR nula eur

Fakultná nemocnica J.A. Reimana

Obec Janov

18.03.2021

Dodatok k zmluve

03/2021

0,00 EUR nula eur

Štatistický úrad SR

Obec Janov

09.03.2021

Zmluva o odpadoch - dodatok č.4

02/2021

0,00 EUR nula eur

Natur-Pack

Obec Janov

10.02.2021

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 96/001/21

01/2021

50 000,00 EUR päťdesaťtisic eur

Prima banka

Obec Janov

22.12.2020

Zmluva o službách

21/2020

360,00 EUR tristošesťdesiat €

Open Door s.r.o.

Obec Janov

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

20/2020

0,00 EUR nula eur

Štatistický úrad SR

Obec Janov

10.11.2020

Zmluva o dielo - doplnky územného plánu

19/2020

640,00 EUR šesťstoštyridsať eur

RNdr. Peter Bohuš

obec

10.11.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

18/2020

400,00 EUR štyristo eur

Ing. Lipka Marek

Obec Janov

13.10.2020

Zmluva o dielo - Materiálové vybavenie priestorov šatne pre šport

17/2020

3 800,00 EUR tritisícosemsto eur

Ondrej Varga

Obec Janov

13.10.2020

Zmluva č. 56_POD-707_20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD - text

16/2020

4 247,62 EUR štyritisicdvestoštyridsaťsedem eur šesťdesiatdva cennty

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Janov

08.10.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby

15/2020

10 000,00 EUR desaťtisic Eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Janov

02.10.2020

Dodatok zmluve 02/06/2020

14/2020

10 354,98 EUR desaťtisictristopäťdesiatštyri eur deväťdesiatosem centy

Parson s.r.o.

Obec Janov

01.10.2020

Dodatok č.2 k zmluve o dielo - Janov - verejný vodovod

13/2020

124 339,50 EUR jedenstodvadsaťštyritisictristotridsaťdeväť eur päťdesiat centy

EKOFORM

Obec Janov

24.09.2020

Dodatok k zmluve č.07/06/2020

12/2020

21 534,00 EUR dvadsaťjedentisicpäťstotridsaťštyri

Jaroslav Košuda

Obec Janov

24.08.2020

Dohoda číslo 20/37/054/321

11/2020

7 146,08 EUR sedemtisícjedenstoštyridsaťšesť eur, osem centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

12.08.2020

Zmluva o dotácií od PSK

10/2020

2 500,00 EUR dvetisicpäťsto

PSK

Obec Janov

11.08.2020

Doplnenie územného plánu

09/2020

4 999,00 EUR štyritisicdeväťstodeväďdesaitdeväť eur

URBA s.r.o.

Obec Janov

07.08.2020

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU

08/2020

15,00 EUR pätnasť eur

ESPIK Group s.r.o566666

Obec Janov

02.07.2020

Zmluva o dielo - Drobné stavebné úpravy v budove pre šport obce Janov, Zápisnica z vyhodnotenie ponúk

07/06/2020

16 184,94 EUR Šestnasťtisicštyristoosemdesiatsedem eur, deväťdesiatštyri centy

Jaroslav Košuda

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: