Navigácia

Obsah

Samospráva

 

Starosta obce:

František Harčár

Zátupca starostu obce:

Ľubomír Olejár

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Miroslav Harčár

Milan Kmecik

Ján Marko Ing.

Ján Šarišský

 

Na funkčné obdobie 2023-2026 boli zriadené komisie pre:

- kontrolu financií                            - predseda - Ján Šarišský

- na ochranu životného prostredia

   a verejného poriadku                    - predseda - Milan Kmecik

- na ochranu verejného záujmu

   pri výkonefunkcií verejných

   funkcionárov                               - predseda - Miroslav Harčár

- na rozvoj kultúry a športu           - predseda - Ing. Ján Marko