Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.11.2020

06/2020

Zoznam došlých FA za mesiac jún 2020

1 129,62 EUR jedentisícjedenstodvadsaťdeväť eur šesťdesiatdva centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

05.06.2020

05/2020

Zoznam došlých FA za mesiac máj 2020

9 886,45 EUR deväťtisícosemstoosemdesiatšesť eur, štyridsaťpäť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

05.06.2020

04/2020

Zoznam došlých FA za mesiac apríl 2020

1 304,00 EUR jedentisíctristoštyri

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

15.04.2020

03/2020

03/2020 Zoznam FA za mesiac marec 2020

793,46 EUR sedemstodeväťdesiattri Eur, štyridsaťšesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

15.04.2020

02/2020

02/2020 Zoznam FA za mesiac február 2020

1 283,64 EUR jedentisicdvestosemdesiattri Eur, šesťdesiatštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

15.04.2020

01/2020

01/2020 Zoznam FA za mesiac január 2020

1 884,37 EUR jedentisicosemstoosemdesiatštyri Eur, tridsaťsedem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

31.01.2020

12/2019

12/2019 Zoznam FA za mesiac december 2019

1 221,45 EUR jedentisicdvestodvadsaťjeden, štyridsaťpäť

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

30.11.2019

11/2019

11/2019 Zoznam FA za mesiac október 2019

105 922,71 EUR jedenstopäťtisicdeväťstodeväťdesiatdva, sedemdesiatjeden

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

30.10.2019

10/2019*

10/2019 Zoznam FA za mesiac október 2019

7 390,68 EUR sedemtisictristodeväťdesiat, šesťdesiatosem

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

22.10.2019

09/2019

09/2019 Zoznam FA za mesiac september 2019

506,98 EUR päťstošesť €, deväťdesiatosem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

22.10.2019

08/2019

08/2019 Zoznam FA za mesiac august 2019

1 364,93 EUR jedentisíctristošesťdesiatštyri €, deväťdesiattri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

22.10.2019

07/2019

07/2019 Zoznam FA za mesiac júl 2019

14 425,69 EUR štrnasťtisicštyristodvadsaťpäť Eur , šesťdesiatdeväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

16.07.2019

05-06/2019

5-6/2019 Zoznam FA za mesiac máj a jún 2019

11 588,44 EUR jedenasťtisicpäťstoosemdesiatosem Eur, štyridsaťštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

04.06.2019

03-04/2019

3-4/2019 Zoznam FA za mesiac marec a apríl 2019

4 540,36 EUR štyritisícpäťstoštyridsať Eur, tridsaťšesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.03.2019

02/2019

02/2019 Zoznam FA za mesiac február 2019

1 576,36 EUR jedentisipäťstosedemdesiatšesť Eur, tridsaťšesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.03.2019

01/2019

01/2019 Zoznam FA za mesiac január 2019

2 508,45 EUR dvatisicpäťstoosem eur štyridsaťpäť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

16.01.2019

12/2018

12/2018 Zoznam FA za mesiac december 2018

2 236,04 EUR dvetisicdvestotridsaťšesť

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

16.01.2019

11/2018

11/2018 Zoznam FA za mesiac november 2018

3 577,55 EUR tritisicpäťstosedemdesiatsedem

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

06.12.2018

10/2018

10/2018 Zoznam FA za mesiac október 2018

2 452,52 EUR dvatisicštyristopäťdesiatdva eur, 52 centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

16.10.2018

09/2018

9/2018 Zoznam FA za mesiac september 2018

1 301,60 EUR jedentisíctristojeden Eur šesťdesiat centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

30.09.2018

08/2018

8/2018 Zoznam FA za mesiac august 2018

1 816,92 EUR jedentisicosemstošestnasť Eur, deväťdesiatdva centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

31.08.2018

07/2018

7/2018 Zoznam FA za mesiac júl 2018

2 292,49 EUR dvetisicdvestdeväťdesiatdva Eur, štyridsaťdeväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

04.05.2018

63/2018

Dodanie tovaru pre MŠ 04/2018

4,31 EUR

Hook, s.r.o.

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: