Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.08.2021

05/2021

Zoznam došlých FA za mesiac máj 2021

3 185,29 EUR tritisícjedenstoosemdesiatpäť eur, dvadsaťdeväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

23.08.2021

04/2021

Zoznam došlých FA za mesiac apríl 2021

2 749,49 EUR dvetisicsedemstoštyridsaťdeväť eur štyridsaťdeväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

31.03.2021

03/2021

Zoznam došlých FA za mesiac marec 2021

7 674,24 EUR sedemtisícšestosedemdesiatštyri eur dvadsaťštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

28.02.2021

02/2021

Zoznam došlých FA za mesiac február 2021

63 129,91 EUR šesťdesiattritisicjedenstodvadsaťdeväť eur deväťdesiatjeden centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

09.02.2021

12/2020

Zoznam došlých FA za mesiac december 2020

3 043,36 EUR tritisicštyridsaťtri eur tridsaťšesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

31.01.2021

01/2021

Zoznam došlých FA za mesiac január 2021

1 156,34 EUR jedentisicstopäťdesiatšesť eur tridsaťštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

21.01.2021

11/2020

Zoznam došlých FA za mesiac november 2020

65 504,51 EUR šesťdesiapäťtisicpäťstoštyri Eur päťdesiatjeden centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

21.01.2021

10/2020

Zoznam došlých FA za mesiac október 2020

13 489,09 EUR trinasťtisicštyristoosemdesiatdeväť Eur deväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

10.11.2020

09/2020

Zoznam došlých FA za mesiac september 2020

33 010,31 EUR tridsaťtritisicdesať eur tridsaťjeden centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

10.11.2020

08/2020

Zoznam došlých FA za mesiac august 2020

565,96 EUR päťstošesťdesiatpäť eur deväťdesiatšesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

10.11.2020

07/2020

Zoznam došlých FA za mesiac júl 2020

1 609,32 EUR jedentisícšesťstodeväť eur tridsaťdva centy

Zoznam firiem v prílohe

obec

10.11.2020

06/2020

Zoznam došlých FA za mesiac jún 2020

1 129,62 EUR jedentisícjedenstodvadsaťdeväť eur šesťdesiatdva centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

05.06.2020

05/2020

Zoznam došlých FA za mesiac máj 2020

9 886,45 EUR deväťtisícosemstoosemdesiatšesť eur, štyridsaťpäť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

05.06.2020

04/2020

Zoznam došlých FA za mesiac apríl 2020

1 304,00 EUR jedentisíctristoštyri

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

15.04.2020

03/2020

03/2020 Zoznam FA za mesiac marec 2020

793,46 EUR sedemstodeväťdesiattri Eur, štyridsaťšesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

15.04.2020

02/2020

02/2020 Zoznam FA za mesiac február 2020

1 283,64 EUR jedentisicdvestosemdesiattri Eur, šesťdesiatštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

15.04.2020

01/2020

01/2020 Zoznam FA za mesiac január 2020

1 884,37 EUR jedentisicosemstoosemdesiatštyri Eur, tridsaťsedem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

31.01.2020

12/2019

12/2019 Zoznam FA za mesiac december 2019

1 221,45 EUR jedentisicdvestodvadsaťjeden, štyridsaťpäť

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

30.11.2019

11/2019

11/2019 Zoznam FA za mesiac október 2019

105 922,71 EUR jedenstopäťtisicdeväťstodeväťdesiatdva, sedemdesiatjeden

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

30.10.2019

10/2019*

10/2019 Zoznam FA za mesiac október 2019

7 390,68 EUR sedemtisictristodeväťdesiat, šesťdesiatosem

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

22.10.2019

09/2019

09/2019 Zoznam FA za mesiac september 2019

506,98 EUR päťstošesť €, deväťdesiatosem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

22.10.2019

08/2019

08/2019 Zoznam FA za mesiac august 2019

1 364,93 EUR jedentisíctristošesťdesiatštyri €, deväťdesiattri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

22.10.2019

07/2019

07/2019 Zoznam FA za mesiac júl 2019

14 425,69 EUR štrnasťtisicštyristodvadsaťpäť Eur , šesťdesiatdeväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

16.07.2019

05-06/2019

5-6/2019 Zoznam FA za mesiac máj a jún 2019

11 588,44 EUR jedenasťtisicpäťstoosemdesiatosem Eur, štyridsaťštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

04.06.2019

03-04/2019

3-4/2019 Zoznam FA za mesiac marec a apríl 2019

4 540,36 EUR štyritisícpäťstoštyridsať Eur, tridsaťšesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: