Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2019.

Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.