Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.10.2020

Zmluva č. 56_POD-707_20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD - text

16/2020

4 247,62 EUR štyritisicdvestoštyridsaťsedem eur šesťdesiatdva cennty

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Janov

08.10.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby

15/2020

10 000,00 EUR desaťtisic Eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Janov

02.10.2020

Dodatok zmluve 02/06/2020

14/2020

10 354,98 EUR desaťtisictristopäťdesiatštyri eur deväťdesiatosem centy

Parson s.r.o.

Obec Janov

01.10.2020

Dodatok č.2 k zmluve o dielo - Janov - verejný vodovod

13/2020

124 339,50 EUR jedenstodvadsaťštyritisictristotridsaťdeväť eur päťdesiat centy

EKOFORM

Obec Janov

24.09.2020

Dodatok k zmluve č.07/06/2020

12/2020

21 534,00 EUR dvadsaťjedentisicpäťstotridsaťštyri

Jaroslav Košuda

Obec Janov

24.08.2020

Dohoda číslo 20/37/054/321

11/2020

7 146,08 EUR sedemtisícjedenstoštyridsaťšesť eur, osem centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

12.08.2020

Zmluva o dotácií od PSK

10/2020

2 500,00 EUR dvetisicpäťsto

PSK

Obec Janov

11.08.2020

Doplnenie územného plánu

09/2020

4 999,00 EUR štyritisicdeväťstodeväďdesaitdeväť eur

URBA s.r.o.

Obec Janov

07.08.2020

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU

08/2020

15,00 EUR pätnasť eur

ESPIK Group s.r.o566666

Obec Janov

02.07.2020

Zmluva o dielo - Drobné stavebné úpravy v budove pre šport obce Janov, Zápisnica z vyhodnotenie ponúk

07/06/2020

16 184,94 EUR Šestnasťtisicštyristoosemdesiatsedem eur, deväťdesiatštyri centy

Jaroslav Košuda

Obec Janov

15.06.2020

Zmluva o dielo - Drobná stavebná úprava v priestoroch materskej školy obce Janov

06/2020

9 433,25 EUR deväťtisícštyristotridsaťtri eur, dvadsaťpäť centy

Parson s.r.o.

Obec Janov

09.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu a príloha č.1

05/2020

8,00 EUR osem eur

Fura s.r.o.

Obec Janov

25.05.2020

ZMLUVA O DIELO č. 4/2020

04/2020

4 482,49 EUR štyritisícštyristoosemdesiatdva Eur, štyridsaťdeväť centy

Daniel Čopák

Obec Janov

28.04.2020

Zmluva - grantový účet

03/2020

nula eur

Prima banka

Obec Janov

14.04.2020

Kúpna zmluva - Detské športové ihrisko

02/2020

8 222,40 EUR oemtisícdvestodvadsaťdva eur, štyridsať centov

Playsystem s.r.o.

Obec Janov

13.02.2020

Dodatok k zmluve

01/2020

nula

Fura s.r.o.

Obec Janov

13.12.2019

Zmluva o dielo Ing. Pekarovič

10/2019

4 750,00 EUR štyritisicsedemstopäťdesiat

P-PROJEKT PLUS

Obec Janov

06.12.2019

Zmluva o audite

09/2019

400,00 EUR štyristo

Ing. Lipka Marek

Obec Janov

27.11.2019

Dodatok č.1 k dohode

08/2019

nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

15.11.2019

Dodatok č.1 k zmluve PPA - zmena platby

07/2019

nula

PPA

Obec Janov

24.10.2019

Dohoda č. 19_37_054_240 o poskytnuti príspevkov § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5_2004 Z. z.

06/2019

6 987,66 EUR šesťtisícdeväťstoosemdesiatsedem € šesťdesiatšesť centy

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

24.10.2019

Zmluva - Detské športové ihrisko

05/2019

8 000,00 EUR osemtisíc €

Úrad vlády SR 1, 513

Obec Janov

26.06.2019

Zmluva č. 526/2019/OK

04/2019

2 500,00 EUR dvetisíc päťsto

PSK

Obec Janov

24.05.2019

EKOFORM - Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.6.2016KOFORM

03/2019

nula

EKOFORM

Obec Janov

12.03.2019

Dodatok č.2 - zabezpečenie nakladania s odpadmi

02/2019

0,00 EUR nula

Natur-Pack

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: