Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.08.2020

Dohoda číslo 20/37/054/321

11/2020

7 146,08 EUR sedemtisícjedenstoštyridsaťšesť eur, osem centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

12.08.2020

Zmluva o dotácií od PSK

10/2020

2 500,00 EUR dvetisicpäťsto

PSK

Obec Janov

11.08.2020

Doplnenie územného plánu

09/2020

4 999,00 EUR štyritisicdeväťstodeväďdesaitdeväť eur

URBA s.r.o.

Obec Janov

07.08.2020

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU

08/2020

15,00 EUR pätnasť eur

ESPIK Group s.r.o566666

Obec Janov

02.07.2020

Zmluva o dielo - Drobné stavebné úpravy v budove pre šport obce Janov, Zápisnica z vyhodnotenie ponúk

07/06/2020

16 184,94 EUR Šestnasťtisicštyristoosemdesiatsedem eur, deväťdesiatštyri centy

Jaroslav Košuda

Obec Janov

15.06.2020

Zmluva o dielo - Drobná stavebná úprava v priestoroch materskej školy obce Janov

06/2020

9 433,25 EUR deväťtisícštyristotridsaťtri eur, dvadsaťpäť centy

Parson s.r.o.

Obec Janov

09.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu a príloha č.1

05/2020

8,00 EUR osem eur

Fura s.r.o.

Obec Janov

25.05.2020

ZMLUVA O DIELO č. 4/2020

04/2020

4 482,49 EUR štyritisícštyristoosemdesiatdva Eur, štyridsaťdeväť centy

Daniel Čopák

Obec Janov

28.04.2020

Zmluva - grantový účet

03/2020

nula eur

Prima banka

Obec Janov

14.04.2020

Kúpna zmluva - Detské športové ihrisko

02/2020

8 222,40 EUR oemtisícdvestodvadsaťdva eur, štyridsať centov

Playsystem s.r.o.

Obec Janov

13.02.2020

Dodatok k zmluve

01/2020

nula

Fura s.r.o.

Obec Janov

13.12.2019

Zmluva o dielo Ing. Pekarovič

10/2019

4 750,00 EUR štyritisicsedemstopäťdesiat

P-PROJEKT PLUS

Obec Janov

06.12.2019

Zmluva o audite

09/2019

400,00 EUR štyristo

Ing. Lipka Marek

Obec Janov

27.11.2019

Dodatok č.1 k dohode

08/2019

nula

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

15.11.2019

Dodatok č.1 k zmluve PPA - zmena platby

07/2019

nula

PPA

Obec Janov

24.10.2019

Dohoda č. 19_37_054_240 o poskytnuti príspevkov § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5_2004 Z. z.

06/2019

6 987,66 EUR šesťtisícdeväťstoosemdesiatsedem € šesťdesiatšesť centy

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

24.10.2019

Zmluva - Detské športové ihrisko

05/2019

8 000,00 EUR osemtisíc €

Úrad vlády SR 1, 513

Obec Janov

26.06.2019

Zmluva č. 526/2019/OK

04/2019

2 500,00 EUR dvetisíc päťsto

PSK

Obec Janov

24.05.2019

EKOFORM - Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.6.2016KOFORM

03/2019

nula

EKOFORM

Obec Janov

12.03.2019

Dodatok č.2 - zabezpečenie nakladania s odpadmi

02/2019

0,00 EUR nula

Natur-Pack

Obec Janov

11.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb-Materská škola

01/2019

9,00 EUR deväť

Komensky

Obec Janov

27.12.2018

Dodatok č.1

04/2018

nula Eur

Marián Šupa

Obec Janov

21.12.2018

Dodatok - dodávka elektriny

03/2018

217,00 EUR dvestosedemnasť

V-Elektra Slovakia, a.s.

Obec Janov

20.11.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

02/2018

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Úradovňa, s.r.o.

Obec Janov

01.09.2018

Dohoda §54

01/2018

7 164,03 EUR Sedemtisícstošesťdesiat štyri

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: