Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.03.2023

Dodatok k zmluve

02/2023

0,00 EUR

Natur-Pack

Obec Janov

27.01.2023

Zmluva o dielo - Evidencia vodomerov

01/2023

200,00 EUR dvesto Eur

IFOsoft s.r.o.

Obec Janov

07.12.2022

Zmluvy o dodávke vody.

07/2022

0,00 EUR nula eur

Občania obce Janov

Obec Janov

30.11.2022

Dodatok k zmluve

06/2022

0,00 EUR nula eur

Fura s.r.o.

Obec Janov

30.11.2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

05/2022

2 448,00 EUR Dvetisíc štyristoštyridsaťosem

Dominik Harčár a manželka Veronika

Obec Janov

14.07.2022

Kúpna zmluva pozemky

04/2022

10 608,00 EUR desaťtisíc šesťstoosem

Dominik Harčár a manželka Veronika

Obec Janov

14.03.2022

Dodávka klimatizácie do kul. domu

03/2022

4 524,00 EUR štyritisíc päťstodvadsaťštyri eur

Jozef Marhevský

Obec Janov

01.03.2022

Dodatok k zmluve

02/2022

0,00 EUR nula eur

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Janov

03.02.2022

Dodatok k zmluve

01/2022

0,00 EUR nula eur

Prima banka

Obec Janov

09.11.2021

Zmluva - audit účtovnej závierky

11/2021

400,00 EUR štyristo eur

Ing. Lipka Marek

Obec Janov

09.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie MDaV SR

08/2021

3 360,00 EUR tritisíctristošesťdesiat

Ministerstvo dopravy a výstavby

Obec Janov

20.07.2021

KÚPNA ZMLUVA č. 01/07/2021

10/2021

7 515,00 EUR sedemtisícpäťstopätnásť eur

Hurtík s.r.o.

Obec Janov

20.07.2021

Zmluva č. 1071/2021/OPR

09/2021

3 700,00 EUR Tritisícsedemsto eur

PSK

Obec Janov

21.05.2021

Dohoda § 10 o pomoci v hmotnej núdzi

07/2021

0,00 EUR nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Janov

19.05.2021

Dodatok k zmluve

06/2021

0,00 EUR nula eur

Fura s.r.o.

Obec Janov

29.03.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

05/2021

120,00 EUR jedenstodvadsať eur

Aleš Formánek - ALFA

Obec Janov

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

04/2021

0,00 EUR nula eur

Fakultná nemocnica J.A. Reimana

Obec Janov

18.03.2021

Dodatok k zmluve

03/2021

0,00 EUR nula eur

Štatistický úrad SR

Obec Janov

09.03.2021

Zmluva o odpadoch - dodatok č.4

02/2021

0,00 EUR nula eur

Natur-Pack

Obec Janov

10.02.2021

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 96/001/21

01/2021

50 000,00 EUR päťdesaťtisic eur

Prima banka

Obec Janov

22.12.2020

Zmluva o službách

21/2020

360,00 EUR tristošesťdesiat €

Open Door s.r.o.

Obec Janov

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

20/2020

0,00 EUR nula eur

Štatistický úrad SR

Obec Janov

10.11.2020

Zmluva o dielo - doplnky územného plánu

19/2020

640,00 EUR šesťstoštyridsať eur

RNdr. Peter Bohuš

obec

10.11.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

18/2020

400,00 EUR štyristo eur

Ing. Lipka Marek

Obec Janov

13.10.2020

Zmluva o dielo - Materiálové vybavenie priestorov šatne pre šport

17/2020

3 800,00 EUR tritisícosemsto eur

Ondrej Varga

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: