Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.10.2022

09/2022

Zoznám došlých FA za mesiac september 2022.

592,74 EUR päťstodeväťdesiatdva Eur sedemdesiatštyri Centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

30.09.2022

08/2022

Zoznám došlých FA za mesiac august 2022.

36 167,78 EUR tridsaťšesťtisícjedstošesťdesiatsedem Eur sedemdesiatosem Centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.09.2022

07/2022

Zoznam došlých FA za mesiac júl 2022

15 744,35 EUR päťnasťtisísedemstoštyridsaťštyri €, tridsaťpäť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.09.2022

06/2022

Zoznam došlých FA za mesiac jún 2022

5 207,23 EUR Päťtisícdvestosedem €, dvadsaťtri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.09.2022

05/2022

Zoznam došlých FA za mesiac máj 2022

2 213,30 EUR dvetisícdvestotrinasť €, tridsať centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

25.05.2022

04/2022

Zoznam došlých FA za mesiac apríl 2022

2 673,81 EUR dvetisícšestsedemdesiattri €, osemdesiatjeden centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

25.05.2022

03/2022

Zoznam došlých FA za mesiac marec 2022

1 835,88 EUR jedentisícosemstotridsaťpäť eur osemdesiatosem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

25.05.2022

02/2022

Zoznam došlých FA za mesiac február 2022

1 273,62 EUR jedentisicdvestosedemdesiattri eur šesťdesiatdva centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

09.03.2022

01/2022

Zoznam došlých FA za mesiac január 2022

3 739,88 EUR tritisícsedemstotridsaťdeväť eur, osemdesiatosem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

20.01.2022

12/2021

Zoznam došlých FA za mesiac december 2021

5 938,06 EUR päťtisícdeväťstotridsaťosem Eur šesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

30.11.2021

11/2021

Zoznam došlých FA za mesiac november 2021

5 109,97 EUR päťtisícjedenstodeväť Eur deväťdesiatsedem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

01.11.2021

10/2021

Zoznam došlých FA za mesiac október 2021

1 548,00 EUR jedentisícpäťstoštyridsaťosem Eur

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

18.10.2021

09/2021

Zoznam došlých FA za mesiac september 2021

7 388,30 EUR sedemtisíctristoosemdesiatosem eur tridsať centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

18.10.2021

08/2021

Zoznam došlých FA za mesiac august 2021

3 116,58 EUR tritisícjedenstošestnásť eur päťdesiatosem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

23.08.2021

07/2021

Zoznam došlých FA za mesiac júl 2021

12 462,74 EUR dvanasťtisícštyristošesťdesiatdva eur sedemdesiatštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

23.08.2021

06/2021

Zoznam došlých FA za mesiac jún 2021

1 790,20 EUR jedentisícsedemstodeväťdesiat eur dvadsať centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

23.08.2021

05/2021

Zoznam došlých FA za mesiac máj 2021

3 185,29 EUR tritisícjedenstoosemdesiatpäť eur, dvadsaťdeväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

23.08.2021

04/2021

Zoznam došlých FA za mesiac apríl 2021

2 749,49 EUR dvetisicsedemstoštyridsaťdeväť eur štyridsaťdeväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

31.03.2021

03/2021

Zoznam došlých FA za mesiac marec 2021

7 674,24 EUR sedemtisícšestosedemdesiatštyri eur dvadsaťštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

28.02.2021

02/2021

Zoznam došlých FA za mesiac február 2021

63 129,91 EUR šesťdesiattritisicjedenstodvadsaťdeväť eur deväťdesiatjeden centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

09.02.2021

12/2020

Zoznam došlých FA za mesiac december 2020

3 043,36 EUR tritisicštyridsaťtri eur tridsaťšesť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

31.01.2021

01/2021

Zoznam došlých FA za mesiac január 2021

1 156,34 EUR jedentisicstopäťdesiatšesť eur tridsaťštyri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

21.01.2021

11/2020

Zoznam došlých FA za mesiac november 2020

65 504,51 EUR šesťdesiapäťtisicpäťstoštyri Eur päťdesiatjeden centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

21.01.2021

10/2020

Zoznam došlých FA za mesiac október 2020

13 489,09 EUR trinasťtisicštyristoosemdesiatdeväť Eur deväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

10.11.2020

09/2020

Zoznam došlých FA za mesiac september 2020

33 010,31 EUR tridsaťtritisicdesať eur tridsaťjeden centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: