Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.05.2024

1/2024

Zoznám došlých FA za 1. štvrťrok 2024

7 150,15 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

05.03.2024

12/2023

Zoznám došlých FA za mesiac december 2023.

2 415,90 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

05.03.2024

11/2023

Zoznám došlých FA za mesiac november 2023.

3 302,70 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

05.03.2024

10/2023

Zoznám došlých FA za mesiac október 2023.

8 140,24 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

19.10.2023

09/2023

Zoznám došlých FA za mesiac september 2023.

19 583,87 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

19.10.2023

08/2023

Zoznám došlých FA za mesiac august 2023.

2 139,44 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

19.10.2023

07/2023

Zoznám došlých FA za mesiac júl 2023.

4 545,77 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.08.2023

06/2023

Zoznám došlých FA za mesiac jún 2023.

5 389,25 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.08.2023

05/2023

Zoznám došlých FA za mesiac máj 2023.

1 503,46 EUR

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

26.05.2023

04/2023

Zoznám došlých FA za mesiac apríl 2023.

3 725,45 EUR tritisícsedemstodvadsaťpäť €, štyridsaťpäť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

26.05.2023

03/2023

Zoznám došlých FA za mesiac marec 2023.

504,62 EUR päťstoštyri € , šesťdesiatdva centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

23.05.2023

02/2023

Zoznám došlých FA za mesiac február 2023.

5 540,85 EUR päťtisícpäťstoštyridsať €, osemdesiatpäť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

01.02.2023

01/2023

Zoznám došlých FA za mesiac január 2023.

1 148,18 EUR jedentisícjedenstoštyritsaťosem Eur osemnásť cent

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

02.01.2023

12/2022

Zoznám došlých FA za mesiac december 2022.

6 012,89 EUR šesťtisícdvanásť Eur osemdesiatdeväť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

01.12.2022

11/2022

Zoznám došlých FA za mesiac október 2022.

2 289,26 EUR dvetisícdvestoosemdesiatdeväť Eur dvadsaťšesť cent

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

01.11.2022

10/2022

Zoznám došlých FA za mesiac október 2022.

1 213,15 EUR jedentisícdvestotrinásť Eur pätnásť cent

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

31.10.2022

09/2022

Zoznám došlých FA za mesiac september 2022.

592,74 EUR päťstodeväťdesiatdva Eur sedemdesiatštyri Centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

30.09.2022

08/2022

Zoznám došlých FA za mesiac august 2022.

36 167,78 EUR tridsaťšesťtisícjedstošesťdesiatsedem Eur sedemdesiatosem Centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.09.2022

07/2022

Zoznam došlých FA za mesiac júl 2022

15 744,35 EUR päťnasťtisísedemstoštyridsaťštyri €, tridsaťpäť centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.09.2022

06/2022

Zoznam došlých FA za mesiac jún 2022

5 207,23 EUR Päťtisícdvestosedem €, dvadsaťtri centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

14.09.2022

05/2022

Zoznam došlých FA za mesiac máj 2022

2 213,30 EUR dvetisícdvestotrinasť €, tridsať centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

25.05.2022

04/2022

Zoznam došlých FA za mesiac apríl 2022

2 673,81 EUR dvetisícšestsedemdesiattri €, osemdesiatjeden centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

25.05.2022

03/2022

Zoznam došlých FA za mesiac marec 2022

1 835,88 EUR jedentisícosemstotridsaťpäť eur osemdesiatosem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

25.05.2022

02/2022

Zoznam došlých FA za mesiac február 2022

1 273,62 EUR jedentisicdvestosedemdesiattri eur šesťdesiatdva centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

09.03.2022

01/2022

Zoznam došlých FA za mesiac január 2022

3 739,88 EUR tritisícsedemstotridsaťdeväť eur, osemdesiatosem centy

Zoznam firiem v prílohe

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: