Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.02.2023

02/2023

Rozpočet stavby "Janov - verejný vodovod", úroveň rok 2023.

999,00 EUR Deväťstodeväťdesiatdeväť

EkoArch

Obec Janov

31.08.2022

08/2022

Montáž a doprava zábradlia na moste miestnej komunikácií

1 500,00 EUR

FePe

Obec Janov

23.08.2022

07/2022

AL zábradlie, montáž a doprava na cintorín obce Janov.

3 075,00 EUR

RasMont

Obec Janov

19.08.2022

06/2022

Drobná stavebná úprava - schody na cintoríne obce Janov.

2 900,00 EUR

L§M Gold, s.r.o.

Obec Janov

10.08.2022

05/2022

Práce na vyspravovanie výtlkov na miestnych komunikáciach a chodníka obce Janov.

5 011,94 EUR

Hofex, s.r.o.

Obec Janov

10.08.2022

04/2022

Práce na drobnej stavebnej úprave budovy s.č.83 obce Janov.

4 485,30 EUR

L§M Gold, s.r.o.

Obec Janov

10.08.2022

03/2022

Stavebný materiál na schody cintorína obce Janov.

2 618,76 EUR

Dek, s.r.o.

Obec Janov

10.08.2022

02/2022

Stavebný materiál na drobnú stavebnú úpravu budovy s.č. 83 obce Janov.

1 563,14 EUR

Dek, s.r.o.

Obec Janov

10.08.2022

01/2022

Stavebný materiál na drobnú stavebnú úpravu kultúrneho domu obce Janov.

2 824,20 EUR

Dek, s.r.o.

Obec Janov

03.08.2020

02/2020

Projektová dokumentácia: Janov - Verejný vodovod, zmena stavby pred dokončením, objekt SO 03 - Manip

1 198,80 EUR jedentisicjedstodeväťdesiatosem eur, oemdesiat centy

EkoArch

Obec Janov

03.08.2020

01/2020

Projektová dokumentácia: Janov - Verejný vodovod, zmena stavby pred dokončením, objekt SO 03 - Vodoj

1 198,80 EUR jedentisicjedenstodeväťdesiatosem eur, osemdesit centov

EkoArch

Obec Janov

27.11.2019

09/2019

Rekonštrukcia prijazdovej cesta na starý cintorín

4 851,00 EUR štyritisicosemstopäťdesiatjeden Eur

Eurovia SK, a.s.

Obec Janov

27.11.2019

08/2019

Rekonštrukcia plochy pri starom cintorína a pri v tokoch

3 270,00 EUR tritisicdvestsedemdesiat Eur

Eurovia SK, a.s.

Obec Janov

27.11.2019

07/2019

Rekonštrukcia vstupov do rodinných domov

4 619,56 EUR štyritisicšestodevätnasť Eur, päťdesiatšesť centov

Eurovia SK, a.s.

Obec Janov

27.11.2019

06/2019

Rekonštrukcia prijazdovej cesty na nový cintorín a priepust odvodnenie“

4 674,90 EUR štyritisícšestosedemdesiatštyri eur, deväťdesiat centov

Eurovia SK, a.s.

Obec Janov

27.11.2019

05/2019

Zemné práce: - pristupová cesta Svinka, - vývoz kompostoviska

2 264,16 EUR dvetisícdvestšesťdesiatštyri eur, šestnásť centov

A-Stav

Obec Janov

23.10.2019

04/2019

Objednávka - inžiniersko-geologický priesku - vodojem

1 380,00 EUR jedentisíctristoosemdesiat €

Geo-Real, s.r.o.

Obec Janov

22.10.2019

03/2019

Dodávka a montáž dopravného značenia

1 818,07 EUR jedentisícosemstoosem €, sedem centy

Plutko, s.r.o.

Obec Janov

15.05.2019

02/2019

Dodanie: Brána krídlová, plotová výplň, montáž, doprava, očistenie pôvodných stĺpikova ich náter - o

2 245,19 EUR dvetisicdvestoštyridsaťpäťeur, 19 centy

Profil Invest s.r.o.

Obec Janov

15.05.2019

01/2019

Vypracovanie projektovej dokumentácie "Dopravné značenie v obci Janov"

380,00 EUR tristoosemdesiat

Ing. Krafčíková

Obec Janov

24.02.2023

01/2023

Programové vybavenie - evidencia vodomerov

240,00 EUR dvestoštyridsať

IFOsoft s.r.o.

Obec Janov

26.07.2021

03/2021

Úprava staveniska na stavbe Janov - verejný vodovod

1 623,60 EUR jedentisícšestodvadsaťtri eur šesťdesiat centy

A-Stav

Obec Janov

14.07.2021

02/2021

Oprava vodovodných prípojok

1 272,00 EUR jedentisícdvestosedemdesiatdva eur

Pavol Luca

Obec Janov

20.07.2021

01/2021

Geodetické zameranie, posudok ochranné pásme pre vodný zdroj a vodojem.

2 543,63 EUR dvetisícpäťstoštyridsaťtri eur šesťdesiattri centy

Montana, spol.s.r.o.

Obec Janov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1